Σύνδεσμοι

Παγκόσμιες
World Network of Users and Survivors of Psychiatry [WNUSP]

International Network Toward Alternatives and Recovery [INTAR]

MindFreedom International

International Network for Training, Education and Research into
Hearing Voices [ΙNTERVOISE]


Πανευρωπαϊκές

European Network of Users and Survivors of Psychiatry [ENUSP]

Mental Health Europe [MHE]


Ελλάδα

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Διαδικτυακοί Τόποι – Υγεία και Ψυχική Υγεία

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση:

Ο ημιόροφος


Ατομικές Ιστοσελίδες (πρώην) Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής

Peter Lehmann

Advertisements